Haqqında :

Kətan parça üzərində yağlı boya ilə çəkilmiş mənzərə rəsmi. Hazır ramkalı vəziyyətdədir.