Haqqında :

Kətan parça üzərində yağlı boya ilə çəkilmiş portret.