Haqqında :

Kətan parça üzərində 3 hissədən ibarət və yağlı boyalarla çəkilmiş rəsm