Haqqında :

Kətan parçada və yağlı boyalarla çəkilmiş 60x40 ölçülü abstrakt rəsm.